Yazılım Destek

Elektrik, su, gaz ve ısı sayaçların uzaktan okunması, verilerin yönetilmesi, analizlerinin yapılması üzerine geliştirdiğimiz uygulamaların kurulumu, işletmesi, bakım ve servisini yapılması müşterilerimize eğitimlerin verilmesi konusunda uzman teknik ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

Sistem içinde yer alan donanım ve yazılım bileşenlerini güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli ilk konfigürasyonların devreye alınması bu hizmet kapsamında gerçekleştirilmesidir.

Yazılım ve destek hizmetlerimiz müşterilerin isteği doğrultusunda yerinde veya uzaktan erişim ile gerçekleştirilmektedir.