Manas Halka Arz Ediliyor

1 Temmuz 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından değerlendirilerek uygun bulunan MANAS, halka arz ediliyor

VİDEOLAR