Kalite Politikamız

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ENTEGRE YÖNETİM  POLİTİKAMIZ;

-Çalışmalarımızda gelişen teknolojileri takip edip  ,kaliteli hizmet anlayışımızla ,faaliyet kapsamımızda önder ve örnek bir firma olmak.

-ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001 ,ISO 27001,ISO 17025 ve MID standartları doğrultusunda oluşturduğumuz kalite yönetim sistemimiz ile verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız ve kesin olmasını güvence altına almak,

-Tüm Manas personelinin standartlar doğrultusunda kurulan yönetim sistemi çerçevesinde proseslerini gerçekleştirmesini sağlamak,

-Toplam kalite felsefesini esas alarak birim ve şirket hedeflerine ulaşılmasını sağlamak,

-Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerini ön planda tutarak hizmet vermek,

-Hizmetlerimizi müşteri ile mutabık kalınan şartlarda ve öncelikle uluslararası kabul görmüş metotlarla ve refere edilen standartlara uygun olarak yürütmek,

-Mevcut durumumuzu  korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileştirmeyi temel felsefemiz olarak benimsemek,

-Sürekli eğitim faaliyetleri ile personelimizin kalifikasyon derecesini arttırmak,

-Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

-Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak

-Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,

-Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

-Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

-Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

-Doğanın geleceğini teminat altına alabilmek amacıyla doğayı koruyucu çalışmalar yapmak, enerji performasımızı arttırmak,

-Yasal merciler, çalışanlarımız, müşteri, taşeron ve tedarikçilerimize uzanan zincirde herkes ile iş birliği içerisinde olarak ortak paydada, memnuniyette buluşmak için iletişimimizi etkin ve sürekli kılarak ilgili kanun, mevzuat, yönetmelik ve müşteri şartnamelerine uygun faaliyetler gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.