Günümüz akıllı ölçüm teknolojisinin temel unsurları; hassas ölçüm, ölçüm verilerinin
eksiksiz ve doğru iletimi ve iletilen verilerin analiz edilebilmesi olarak sıralanabilir.
Ölçüm verileri ne kadar hassas ve doğru olarak kaydedilip iletilse bile eğer bu veriler
verimli şekilde analiz edilemiyorsa akıllı ölçüm sistemlerinde başarı sağlanamaz. 
 
Bu bağlamda Manas Enerji Yönetimi; idarelerin, dağıtım şirketlerinin ve son kullanıcıların
kıt kaynak ve enerjileri verimli tüketebilmesi için tüketimlerini izlemeleri gerektiğine inanıp, 
bu yönde tüm paydaşların; gaz, su, elektrik tüketim bilgilerini izleyip-yönetmesini sağlayan web tabanlı bir yazılım olan
4Com’u oluşturmuştur.