Özellikler ve Faydalar

 

» AMM bilgi sistemi (IS) ve sayaç arasındaki iletişim

» IS emrinde hazır bulunmak için sayaç verilerini ve haberleşme istatistiklerini toplar

   ve hafızaya alır

» Java sanal makinesi ile donatılmıştır