4com.manas.com.tr____gprs.manas.com.tr

ITRON ENTERPRISE EDITION MDM

Tüm sayaç verilerinizi merkezi bir havuzdan yönetin

Enerji işini yönlendiren sayaç verileridir. Liberal pazarlarda, kamu hizmetleri farklı kaynaklardan gelen verileri yönetmek, verileri diğer taraflara dağıtmak, sistemleri entegre etmek ve sözleşme ilişkilerini izlemek görevleri ile karşı karşıyadır. Verilerin, mesken, ticari ve sanayi müşterileri için daha sık ve daha

küçük gruplar şeklinde toplanması gereken mevcut enerji ortamında hata ve karışıklık potansiyeli önemli oranda artmaktadır.
Bu problemin ideal çözüm şekli, yeni ölçüm sistemleri ve veri kaynaklarının hızlı entegrasyonunu sağlayan, tutarlı ve denetlenebilir süreçleri kullanan ve doğru ve güvenilir sayaç verilerine kolay erişim sağlayan merkezi bir veri yönetim sistemidir.

Itron Enterprise Edition Sayaç Verisi Yönetimi (IEE MDM), çoklu satıcı ve çoklu teknoloji ortamlarında, hizmet iş sistemlerini ölçüm detayları ve ölçüm okuma bilgilerinden izole etmek için tasarlanmış, ara, kayıt ve olay verileri için  şirket çapında veri yönetim çözümü sunmaktadır.
IEE MDM çözümü, sayaç verisi kaynağı ya da hedefinden bağımsız olarak tutarlı süreç ve arayüzler sunar. Bu basitleştirilmiş ortam sayaç verilerini kullanan iş süreçlerinde hata olasılığını önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda IEE MDM Pazar katılımcıları arasında veri dağıtımı, yönetimi ve entegrasyonu kolaylaştırarak şirket operasyonlarının optimizasyonunu sağlar

Itron IEE MDM in sundukları

Artan veri kalite ve gelişmiş veri dağıtımı ve ayrı ve tutarsız yönetilen sistemler yerine tek, merkezi bir havuzdan çalışan sözleşme yönetimi
Toplama sistemi ve iş / pazar sistem seviyesinde gelişmiş veri entegrasyonu ile daha az BT uygulaması ve bakım maliyeti
Geçerleme, hesaplama ve görev çıkışı için esnek konfigürasyon seviyesi biçimlendirmesi sayesinde değişen durumlara uyum sağlama

Tüm müşteriler için sayaç verisi yönetimi

Kanıtlanmış veri tabanı teknolojisi kullanarak Itron IEE MDM tüm mesken, ticari ve sanayi müşterilerinizin sayaç verisi yönetimi için ölçeklenebilir bir platform sunmaktadır. Itron IEE MDM grup arayüzleri ve Web Servis Uygulama Programlama Arayüzü (API) süreci tamamen otomatik hale getirebilir, işiniz ve pazar sistemi verilerini senkronize eder ve çoklu kaynaklardan sayaç verileri toplar. Benzersiz hesaplama gereksinimlerinizi desteklemek için maksimum esneklik sağlarken standart süreçleriniz için paket işlevsellik sunan sağlam bir araç olan Evrensel Hesap Motoru (UCE) kullanılarak, dahili veriler toplanabilir ve kolay ve güvenli bir şekilde işlenebilir. Paket raporların, API ve sanayi standardı sorgu araçlarının kullanımı ile kullanıcı ve harici sistemler için açık ve erişilebilir olmakla birlikte, Itron IEE MDM güvenilir ve denetlenebilirdir. Veride yapılan her değişiklik izlenir ve tüm veri versiyonları orijinali ile birlikte saklanır.

Itron IEE, geleneksel ve gelişmiş sayaç okuma teknolojileri ve sayaç verisi yönetimi hakkındaki sanayi lideri bilgi ve deneyimleriyle size şunları sunar:

Itron Integrator, MV-RS, Premier plus 4 ve XML tabanlı okuma talebi arayüzlerini destekleyen geniş market faturalama arayüzleri. Faturalama sistemleri, hangi sistemin sayaç okuduğuna bakmaksızın okumaları talep edebilir.

 


Çoklu fatura ve veri toplama sistemleri arasındaki broker talepleri. Faturalama sistemleri artık bütün hizmetlerin farklı toplama sistemlerinin nokta arayüzlerine ihtiyaç duymazlar. Sayaç okuma için tek bir talep, işleme için bir ya da daha fazla toplama sistemine gönderilebilir.
Kullanıcı tanımlı “en iyi okuma” iş kurallarını uygular. Çoklu okumalar istenen zaman aralığında kullanılabilirken Itron IEE kaynak, durum ve zamana bağlı olarak tercih edilen okumayı seçebilir.

Tüm sayaç okuma teknolojileri çerçevesinde operasyonel ve performans raporlama sağlar. Itron IEE, hangi sayaçların okunması gerektiğini, her bir toplama sistemine göre seçer ve sayaç okuma penceresinde veriler görüldükçe bu toplama sistemlerinin ilerleme durumunu bildirir. C&I sayaç verilerini doğrudan MV-90 xi Servis Modu entegrasyonu ile entegre eder.

Itron Enterprise edition Sayaç Verisi Yönetim kapasitesi

XML tabanlı formatlarda dosya ya da Web servisi API yardımıyla çoklu toplama sistemi ve kaynaklarından, Itron ve Itron olmayan, veri alma Tam versiyonlu veri deposu, operasyonel veri ve çoklu versiyon ve güncelerin değişikliklerini, düzenleme ve güncellemelerini takip eder. Sayaç okuma süreci ve kullanıcı profilleri için uzun vadeli tahminler yapmak amacıyla geçmiş veriler depolanır. Sayaç envanter yönetim sistemleri, toplama sistemleri, Pazar sistemleri ve faturalama sistemleri arasında, ara yüz ve API yardımıyla veriler eşzamanlı hale getirilir. Tekrarlanan görevler otomatikleştirilir ve sağlam bir görev yönetimi sağlanır.Etkileşimli operasyonel, analitik ve idari rapor kapasitesi sağlanır.